By Eli Ognjanova, Mia Mladenova and Cernunnos Crowulf

 

Menghavan 1: Bréthré – Aman Dhathach – Gweranúé Donach

Урок 1: ГлаголиСегашно времеЛични местоимения

В първия урок ще научите как да спрягате глагол в сегашно време и как да го използвате с лично местоимение.

  1. Глаголи в сегашно време.

Всеки глагол има основна форма или корен, познат като ‘глаголно съществително’. Има същата функция като инфинитив в английския език.

Глаголните съществителни могат да свършват със съгласни, с -i, -a, -e, само в един случай -ó, никога с -u. Примерите са по-долу:

ápis: виждам

men: мисля

gwel: искам

gar: викам/наричам

carni: строя

argha: блестя

delghe: държа

ávó: правя/създавам

berwi: варя

gní: знам

За да се образува сегашно време се добавя –a is в глаголното съществително по следните начини. Забележете, че гласните в галския могат да бъдат дълги и кратки. Дължината им се променя с ударението. Ударението винаги пада предпоследната сричка. Когато думите са удължени, ударението се променя според тях.

Глаголи, завършващи на съгласна:

ápis > apísa

men > ména

gwel > gwéla

gar > gára

Глаголи, завършващи на  –i:

carni > carna

Глаголи, завършващи на  –a:

argha > argha – нищо не се променя

Глаголи, завършващи на -e:

delghe > delgha

Глаголи, завършващи на –ó. Заменете -ó с -a:

ávó > áva

Глаголи, завършващи на –wi запазват последното -i:

berwi > berwía

Глаголи, завършващи на -i където -i е единствената сричка, запазват -i:

gní > gnía

Упражнения:

Спрегнете следните глаголи в сегашно време:

prin (купувам)

ber (нося)

gal (способен съм да правя)

brís (чупя)

ívi (пия)

cára (обичам)

cinge (обявявам война)

ávó (правя/създавам)

camwi (огъвам/извивам)

lí (лягам)

  1. Лични местоимения

Личните местоимения, когато са използвани като подлог, са следните:

mi: аз

ti: ти

é: той

í: тя

í: то

ni: ние

sú: вие

sí: те

В 3 лице, множествено число няма разлика между женската и мъжката форма.

В  галския език личното местоимение следва глагола в изречението:

apísa mi: аз виждам

ména ti: ти мислиш

gwéla é: той иска

gára í: тя нарича

carna ni: ние строим

argha sú: ти блестиш

delgha sí: те държат

áva í: то прави/създава

berwía í: то ври

gnía í: то знае

Упражнения:

Създайте следните изречения:

Аз купувам.

Ти носиш.

Той може.

Тя чупи.

Ние пием.

Вие обичате.

Те обявяват война.

То прави/създава.

То огъва.

То ляга.

Advertisements